My Portfolio

室內攝影/目錄編輯排版/產品修圖套色

25

產品攝影/商業攝影/後製修圖

46

插畫/角色設計/人物設計/貼圖設計

40

視覺設計/CIS設計/平面設計

19
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.