Avatar of Anderson Chen.
Anderson Chen
Co-founder
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Anderson Chen

Co-founder
Anderson Chen (陳柏安) 是 Dapp Pocket 創辦人和 Coinomo 共同創辦人。台大資訊網路與多媒體研究所碩士,及交大資訊工程學士。
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.