Avatar of the user.

黃聖雄

我是一個待人和氣,同時也是一個積極進取、渴望新知、熱於分享自己的人。已累積不少的 Web 開發經驗、系統分析師經驗、系統維運經驗,從最初的需求分析、系統規劃到程式開發、網站測試皆能得心應手。 熟悉 Apache Nginx 架設、 PHP (Wordpress、Laravel、Codeigniter )開發、CSS HTML JavaScript(jQuery、Vue.js)、優化 MySQL、 GitLab CI/CD
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về 黃聖雄.