Avatar of Nils Larsen.
Nils Larsen
Sea Captain
ProfilePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Nils Larsen

Sea Captain
The Norwegian voyages to Antarctica led by Nils Larsen, a sea captain, are his most well-known accomplishments. When Larsen graduated from the University of Oslo with a master's degree, he worked for a shipping firm before becoming a well-known whaler.

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.

Bằng cấp & Chứng chỉ

Tạm thời chưa có nội dung.