Avatar of padra.
padra
I'm a Graphic Designer
Profile
Posts
0Connections
Print
Avatar of the user.

padra

I'm a Graphic Designer
برای عبور از وب سایت های مسدود شده، باید یک پروکسی یا سایت معتبر برای خرید فیلترشکن خریداری کنید. یک سرور پروکسی ترافیک شما را از طریق سرور دیگری هدایت می کند، که می تواند به شما در دور زدن بلوک ها کمک کند. با این حال، پروکسی ها همیشه قابل اعتماد نیستند و می توانند کند باشند. VPN ترافیک شما را رمزگذاری می کند و آن را از طریق یک سرور VPN هدایت می کند، که مسدود کردن ترافیک شما را برای کسی بسیار دشوارتر می کند. خرید فیلترشکن ها نیز عموما سریعتر از پروکسی ها هستند.
Bursa, Türkiye

Professional Background

  • Current status
  • Profession
  • Fields
  • Work experience
  • Management
  • Highest level of education

Job search preferences

  • Desired job type
  • Desired positions
  • Desired work locations
  • Freelance

Work Experience

No content as of now.

Education

No content as of now.