Avatar of Patrick Huang.
Patrick Huang
隱藏人物
Profile
Posts
1Connection
In
Avatar of the user.

Patrick Huang

隱藏人物
歡迎你加入,我們一起創造品牌的價值。 我們是一間以電子商務模式,搭配數據行銷,長期為台灣外銷品牌轉型的公司。運營的商品為婦幼產業、食品為主。 公司人不多,盡量保持精簡,但能讓你發揮的空間很多!我們講求實戰、也提供學習及成長的空間 Work Hard , Play Hard! 如果你對行銷和音樂都有興趣,歡迎一起進入我們的行列! 經營理念 在今天的世界,沒有大的打敗小的,只有快的打敗慢的。我們善於用網路的科技和數據,用速度和彈性在市場立足!如果你善於冒險和創新,歡迎加入我們,絕對不會後悔! 為什麼要加入我們公司的三大理由: 1.「不再是大企業下的一顆螺絲」,在新創公司你可以發揮的空間更多 。 2. 你想在短期學習專業職場技能,屌打一般同年紀的朋友!在這裡一年,累積的能量等於在其他地方三年! 3. 公司給予更多創意的空間、思考的彈性和創新速度,讓你比大公司工作的人,更有機會改變這個世界!

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.