Avatar of Raina Lu.
Raina Lu
行銷企劃
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Raina Lu

行銷企劃
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
上策行銷有限公司 Bespo Marketing
Logo of the organization.
銘傳大學MING CHUAN UNIVERSITY

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
 • Ngôn ngữ
  English
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

行銷企劃

10/2022 - Hiện tại
撰寫口碑文章與監督成效

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
國際企業學系
2018 - 2021