Avatar of the user.

Ray

畢業於台大資工所,第二次創業,喜歡探索複雜問題的本質,並透過科技的力量解決。
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về Ray.