Avatar of Sarah Hsiao.
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Sarah Hsiao

Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
宇嵐有限公司
Logo of the organization.
Pace University, Lubin School of Business
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Product Manager
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 people
 • Kỹ năng
  Functional map
  Mind Map
  Product Management
  flowchart
  User Research
  User Interviews
  User Requirements
  User Stories
  User Experience
  Project Management
  Keynote
 • Ngôn ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Product manager

宇嵐有限公司
Full-time
01/2021 - 02/2022
1 yr 2 mos
Taipei City, Taiwan
>iPetBooking 寵物服務系統 (已上線) - 競品與市場分析研究 - 主導iPetBooking 寵物服務系統B2B2C總體規劃,確立核心開發內容,開發後台系統、Website、手機和平板app - 系統功能測試回報&查驗 - 規劃產品Road map,並階段性功能新增&依據客戶與用戶回饋進行產品功能、流程和使用性優化 - 品牌官方網站規劃&文案 - Sales Kit 產品說明&系統操作說明文件撰寫 - 新進業務系統操作培訓&客戶資料管理 - 公司招聘面試&人事管理 >小捲尾精品寵物美容 iPetBooking 系統導入、預約網站客製化規劃與執行
Logo of the organization.

Project manager

07/2017 - 12/2020
3 yrs 6 mos
Taipei City, Taiwan
> 客戶需求訪談統整與確認(多元產業前後台Web、app、CIS企業識別、平面應用物設計) >專案功能規格訂定、設計風格提案、資訊架構流程規劃、Flow chart >與開發團隊和設計團隊進行專案建立與執行、任務資源分配、風險管理、專案驗收 >後台系統操作教學&說明文件撰寫 >持續優化專案執行流程 >客戶關係管理:連續5年順利取得經濟部底下5個單位的合約,執行無障礙網站與競賽網站前後台系統建置與維護

Học vấn

Logo of the organization.
Master of Business Administration (MBA)
Marketing Management
2011 - 2013
4.3/5 GPA

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.
COURSERA
Phát hành vào 10/2022
Không có ngày hết hạn