Avatar of Schrasing Tong.
Profile
Posts
13Connections
In
Avatar of the user.

Schrasing Tong

Founder
Hashgreen strives to transform the world using green blockchain technology.
Logo of the organization.
Hashgreen 美商哈綠科技股份有限公司台灣分公司
Massachusetts Institute of Technology

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Doctoral

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Founder

06/2021 - Hiện tại

Học vấn

Doctor of Philosophy (PhD)
Computer Science
2017 - 2022
5/5 GPA
Bachelor of Science (BS)
Electrical Engineering
2012 - 2016