Avatar of Aries Yeh.
Aries Yeh
HR Generalist
Profile
Posts
2Connections
In
Avatar of the user.

Aries Yeh

HR Generalist
𝗛𝗥 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 @ 𝘂𝗽𝗽𝗲𝘁𝗮 - specializing in sourcing top talent and developing data-driven strategies to cultivate exceptional employee experiences
Logo of the organization.
Uppeta Ltd.
Logo of the organization.
University of Cambridge
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Nhà tuyển dụng
  Content Marking
 • Lĩnh vực
  AdTech/ MarTech
  Marketing/ Truyền thông
  Nhân sự
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (1-2 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Content Creation
  Digital Marketing
  Human Resources Management
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

HR Generalist

Uppeta Ltd.
Full-time
08/2022 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan

Học vấn

Logo of the organization.
Master’s Degree
Education
2018 - 2019
Logo of the organization.
Bachelor of Arts (BA)
English
2013 - 2017