Avatar of the user.

林奕宏

後端工程師, 擅長 C# 與 Golang 使用 .net framework、.net core、.net 5 ~ 8 與 gin 框架, 閒暇之餘學習投資.
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về 林奕宏.