Avatar of 財報狗.
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

財報狗

財報狗為股市投資數據與分析平台,目前會員數已超過 80 萬人,數據庫正從台灣延伸至國外。我們投資於科技與數據,相信科技與數據能提升投資報酬率。我們持續努力於消除:獨立投資人和大型機構法人之間的資訊落差。協助獨立投資人 - 包含我們自己 - 做出更好的投資決策。

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.

Bằng cấp & Chứng chỉ

Tạm thời chưa có nội dung.