Avatar of Stephen Maranian.
Stephen Maranian
Major General, U.S. Army
ProfilePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Stephen Maranian

Major General, U.S. Army
Stephen Maranian is a highly accomplished individual with an impressive educational background. He holds a B.S. in Business Administration from Bucknell University, an Army War College M.S. in National Security and Strategic Studies, an M.A. in Human Resources Development from Webster University, and he is a graduate of the Greek language course at the Defense Language Institute.
Webster University
Wiesbaden, Germany

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Viên chức
 • Lĩnh vực
  Quảng cáo
 • Kinh nghiệm làm việc
  Hơn 15 năm (Hơn 15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing Trên 15 nhân viên
 • Kỹ năng
  Major General
  U.S. Army
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Major General, U.S. Army
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  United States
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Master of Arts (MA)
Human Resources Development
1995 - 1996
Bachelor of Science (BS)
Business Administration
1990 - 1994