Avatar of Thu Nguyen.
Thu Nguyen
Head of Product & BD, Content Creator Solutions
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Thu Nguyen

Head of Product & BD, Content Creator Solutions
With over 8.5 years of experience in the gaming industry and media platform, I am an adept juggler in Product & Program Management, Strategic Partner Management, Operations Management, GTM Strategy Planning and Brand Marketing skills. I love picking up new skills and am a passionate advocate for women-focused and DE&I projects in particular.

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.