Avatar of TK Chang.
TK Chang
策略長 @ 禾亞數位科技股份有限公司
Profile
Posts
3Connections
In
Avatar of the user.

TK Chang

策略長 @ 禾亞數位科技股份有限公司
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
禾亞數位科技股份有限公司
Logo of the organization.
國立中興大學

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Phát triển kinh doanh
  Hoạch định chiến lược
  Giám đốc vận hành
 • Lĩnh vực
  Blockchain
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 10-15 nhân viên
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

策略長

03/2022 - Hiện tại

投資長

07/2021 - Hiện tại

總經理

03/2019 - 01/2022
2 yrs 11 mos

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng cử nhân
財務金融學系
2012 - 2016