Avatar of Winnie.
Winnie
HR Specialist @ Fugle 富果帳戶(Fintech)
Profile
Posts
6Connections
In
Avatar of the user.

Winnie

HR Specialist @ Fugle 富果帳戶(Fintech)
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
富果 Fugle(Fintech)
Logo of the organization.
國立中正大學(National Chung Cheng University)

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

HR Specialist

09/2022 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
勞工關係學系
2015 - 2019