My Portfolio

Starbucks mobile redesign | UI/UX

31

The North Face web redesign

37

App-design

109

Daily ui - calculator

63
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.