My Portfolio

如果在 Container 裡,一個 Erlang node

43

對小公司規模化之工作重整問題的提案

24

LeetCode 排列題的解

63
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.