Avatar of Yu Hsiu Hsieh.
Yu Hsiu Hsieh
People Business Partner @ Dcard 狄卡科技股份有限公司
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Yu Hsiu Hsieh

People Business Partner @ Dcard 狄卡科技股份有限公司
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Dcard 狄卡科技股份有限公司
Logo of the organization.
國立台灣大學

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

People Business Partner

05/2021 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan

Học vấn

Logo of the organization.
Master’s Degree
社會學
2016 - 2020