2020 WWTSA領袖論壇

By古靜瑄
客戶支援專員
領袖論壇是世界台灣留學生學生會總會的年度盛會。此活動主要是提供留學生及本地學生一個機會互相交流並參與精彩的演講。我主要是擔任專案經理。活動發想、流程計畫、跨部門溝通以及確認進度都是我的職責。
古靜瑄
Published: August 30, 2021
Project Management
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.