Botanical Planet- 花禮購物網站切版

By彭健安
junior front-end engineer
使用bootstrap所做的響應式(RWD)購物網站切版 包括自動換圖的Carousel效果、商品圖卡陳列 使用CSS相關資源:Bootstrap, googlefonts, font awesome
彭健安
Published: April 26, 2021
Bootstrap
More from 彭健安
Invoice Generator
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.