Daily UI 006 - Profile

By林姵妏
UX設計實習生 @ 2erguy
需求設定: 圖文分享為主的社群app profile頁 産品目標: 提供用戶展現自我、盡情抒發的社交平台 設計目標: 使用戶能輕易在主頁找到發佈的所有圖文,並能利用個人頁形塑自身形象 設計細節: 1. 首先依功能將個人頁分為自我介紹、貼文區,上下部分 2.比起詳細的自我介紹,貼文才是主要重點,故自我介紹區平時會收起,需要時才顯示 3. 在任一區空白處下拉或是上滑可使該區展開或者收起 關於此設計: 主外觀的視覺是以「海」為概念,用圓滑的曲線代表海浪,米白色的部分代表沙灘。下拉展開自我介紹區或是上滑貼文區就像海浪來回沖刷,帶給用戶新穎的體驗。 而之所以選用「海」是因為海令人聯想到放鬆、自在、無邊無垠,並且連接了地球兩端的人們,等等與社交平台的功能相符的特質。 https://www.behance.net/designpei
林姵妏
Published: November 08, 2019
設計
ui design
ui/ux
UI/UXDesign
ui
sketch
More from 林姵妏
Makeup Tutor 概念APP設計
Daily UI 002 - Check In
Daily UI 009 - Music Player
Daily UI 003 - Landing Page
餐點送達提示
迴轉壽司點餐失敗提示
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.