Diary, 73days without leaving home

By林杰
工作包含人像平面攝影師、活動平面與動態攝影師、公司印象短片製作、藝文文章撰寫與評論等等⋯⋯。
實驗 / 錄像作品。 影片連結如下:https://drive.google.com/file/d/1efnfoEwXcvx1B5f1BeKXjF_mh_De-KVQ/view?usp=sharing A short experimental film made in pandemic period in Taiwan. Using variant visual elements experimenting how to show the mental problem in every taiwanese people during pandemic.
林杰
Published: July 30, 2021
藝術
影片
More from 林杰
廚師活動側拍 Documentary
藝文文章評論、撰寫Critics
台積電基金會 專訪攝影Portrait Photography
飯店 年度形象短片Impression Video
桃園文化局 紀錄短片專案Documentary Shorts
國立清華大學 年度校友Impression Video
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.