flat design

By林怡雯
UI Design/ GUI Design
關於電影題材的flat design,極簡化的設計正是目前的設計趨勢。
林怡雯
Published: November 25, 2019
flat design
More from 林怡雯
卡莉蒂LOGO
burkina info UI設計
個人品牌卡莉蒂產品攝影
flat design
個人品牌卡莉蒂產品攝影
個人品牌卡莉蒂產品攝影
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.