Google Open Test

By沈之龢
產品工程師
專案緣起: Google為了有效掌握供應商的生產良率數據,要求廣達導入系統,以便於搜集測試數據達到品質管控的目標。 個人貢獻: ・ 設計硬件架構、軟體系統開發進度管控以及導入生產系統 上海以及台北兩地生產基地已經運作兩年(2018年導入) ・ 負責跟客人Google匯報工廠Open Test提案,設備以及 軟體開發進度,以及問題釐清以及系統導入情況。 ・ 上海工廠8條生產線的系統切換工程(半年內執行完畢) ・ 7項以上伺服器產品的測試程式開發 (半年內執行完畢) ・ 回台北工廠協助架設軟體環境 (一個禮拜內執行完畢)
沈之龢
Published: July 27, 2020
Proposal
English
Team Building
Communication Skills
Project Management Skills
Python
powerpoint
More from 沈之龢
日本樂天5G電信網路伺服器
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.