Kulineran

ByAhmad Widodo
Web Developer
Kulineran dibuat menggunakan framework VueJS
Published: September 03, 2021
Tools
vuejsvuejs
More from Ahmad Widodo
Sekolah Kedua
Shayna
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.