Line Bot 今天吃什麼

By林雋茗
數據科學家
對聊天機器人發送地點、地標、地址 機器人回傳附近五公里所有符合營業中且評價四星以上的餐廳
林雋茗
Published: April 03, 2021
Line Bot
GoogleMap API
Line-messaging API
More from 林雋茗
辨識有無戴口罩
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.