Nespresso-廣告影片

ByKris Chen
行銷副理 @ 依德科技股份有限公司
週年慶影片設計製作 腳本規劃 特效、元素設計 廣告 AD 素材設計
Kris Chen
Published: December 03, 2019
廣告素材規劃
影片規劃
腳本規劃
活動企劃
客製化
More from Kris Chen
台新 Richart 資訊展互動遊戲
Coca Cola
SYM-DJ GAME
M17 ENTERTAINMENT
高纖輕飲蔬果汁-TVC 電視廣告
ABSOLUT
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.