Onboarding

By彭喻瑋
前端工程師 @ 新聯華國際旅行社
使用簡單的線條以及單一的色系繪製插畫 和諧的顏色及風趣的插圖作為導覽頁 目的是讓使用者抱著輕鬆愉快的心情進入app
彭喻瑋
Published: November 13, 2019
Adobe XD
More from 彭喻瑋
果汁機 狗子機
社群應用程式
下拉式選單
西瓜switch
價目表
下載結果彈跳訊息視窗
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.