Website

By楊珮英 Yris Yang
平面設計師
【網站視覺設計】 https://yris0127.wixsite.com/yris-works
Published: July 31, 2021
Tools
photoshopphotoshop
illustratorillustrator
website
網站視覺設計
WebVisual
More from 楊珮英 Yris Yang
Key Visual
PEANUTS授權商品設計-鞋子
PEANUTS授權商品設計-襪子
新竹巨城PEANUTS店櫃視覺
聖誕、新年主題陳列
DM Design
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.