Poster Celebrating Pride Month with Jeopardy!

ByCynthia Lu
Salesforce Intern
Color Scheme easy to the eyes to contrast with the bright rainbow ribbon that is the central piece of the design.
Cynthia Lu
Published: January 18, 2020
InDesign
photoshop
illustrator
More from Cynthia Lu
Culture of Fenway Posters Design
Eco Awareness Design
Work for Poster/Icon Designs 2019
Culture of Fenway 2020 Logo
Multicultural Student Association Logo Design
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.