Jaunt Map Project

By鍾欣妍
🤟設計快手🤟
Jaunt Map Project https://www.behance.net/gallery/125604439/UIUX-Jaunt-Map-Project
鍾欣妍
Published: August 19, 2021
Tools
figmafigma
More from 鍾欣妍
UI/UX Starbucks Project
UI/UX eMask Redesign
HUN-NAN Bank Redesign
官網設計
UI/UX Alishan Mountain Tour
KKbox redesign
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.