QCT Management Suite產品介紹影片

By黃雅萱
Business Development Manager
透過線上自學、聽講座、分析相關類型產品以及競爭者的宣傳手法,from 0 to 1從素材製作、影片內容撰寫與規劃到剪輯,於兩個月內製作出產品宣傳影片,投放至公司產品官網以及2019 Microsoft Ignite 年度展會。
黃雅萱
Published: July 30, 2021
Tools
photoshopphotoshop
PowerPoint
Product Development
Product Marketing
Windows Admin Center Extension
More from 黃雅萱
2014年度公演【俠骨柔情】 台北市中山堂中正廳
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.