Social App

By盧宣辰
網頁設計師 @ 繽紛科技股份有限公司
"Linet" is a social app for iOS.
盧宣辰
Published: August 02, 2020
XD Design
XD
UI
ui design
ios app
ios
Social App
More from 盧宣辰
Daily Workout App
iOS Alarm Clock App
Clock App
Timer App
Stopwatch App
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.