TomTom interaction design assignment

ByYu Chun Wang (Jill)
UI/UX Designer
An design assignment from TomTom (Position: UX Designer)
Published: July 23, 2021
Tools
illustratorillustrator
design thinking
customer journey map
storyboard
user experience
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.