Ugledna aktivnost, mart 2019.

Tema: "Razvoj intelekta kroz igru" МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ Tема активности: „Развој интелекта кроз игру“ Циљ васпитно-образ. рада: - Подстицати децу да кроз математичке активности (посматрањем, поређењем, испробавањем, расуђивањем, проверавањем) увиђају квантитативне односе у својој околини и кроз игру усвоје знање о почетним математичким појмовима. Задаци васпитно-образ. рада - Кроз одабир адекватних садржаја и активности омогућити деци да се упознају са логичко-математичким операцијама. - Именовање и разликовање геометријских облика, развијање појма конверзације. - Подстицање развоја дечје пажње, концентрације и математичко-логичког мишљења и закључивања. Облици васпитно образовног рада: - Фронтални, индивидуални и групни Методе васпитно-образовног рада: - Вербална метода, демонстративна метода, откривачка, игра Васпитно-образовна средства: - Подлога са нашивеним геометријским облицима, дрвене коцке, Рубикове коцке, шпагете, вуница, папирни геометријски облици, дрвени геометријски облици, кутије од јаја, хватаљке за лед, маказе, фломастерери, дрвене бојице, креде у боји, лепак. Интегрисано учење са другим областима: - Методика ликовног васпитања, методика развоја говора, методика упознавања околине, методика физичког васпитања. МОГУЋИ ТОК АКТИВНОСТИ Уводни део: На почетку активности васпитач окупља децу на тепиху у формацији круга. Започиње активност игром за развој концентрације и пажње „Коцка“ , у којој на налоге васпитача деца стављају акценат на одређени део тела (уз акценат на леву и десну страну), а на реч коцка потребно је да што брже освоје једну коцку. Дете које остане без коцке у наредном кругу издаје налоге. Игра траје док не остане једно дете које је победник игре. Након завршене игре, свако дете ће извлачити из шешира беџ у облику геометријског облика, који ће најпре именовати а затим ће га даље усмерити у игру. Централни део: На основу добијеног беџа, деца траже своје место за игру на простирци на којој су нашивени геометријски облици различитих боја (прилог 1 ). Васпитач баца коцку на којој су такође геометријски облици на основу којих се деца крећу суножним скоковима по простирци. По завршетку игре деца се групишу у три групе:
Ljubinka
Published: February 15, 2020
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.