CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 江秉儒.
Avatar of 江秉儒.
Past
審計組長 @基富聯合會計師事務所
2020 ~ 2021
後端工程師
Trong vòng một tháng
歷許多,我會帶著已有的溝通與適應能力,並持續精進。 New Taipei City, Taiwan [email protected] 技能 Front-end HTML5/CSS3 JavaScript Back-end Node.js / Express MySQL / Sequelize /Prisma MongoDB / Redis / Mongoose RESTful API Docker Others Git / GitHub MVC Framework English AWS EC2 專案 Field Seating -球場坐座視野共享平台 與 另一名 工程師採前後分離開發模式,建立
JavaScript
Node.js
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
後端網頁開發課程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
助理工程師 @長佳智能股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML5 & CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Student @ Alpha Camp 全端網路開發課程
2022 ~ 2022
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
Node.js / Express.js
Node.js
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Tsing Hua University
Economics
Avatar of RIZKY REYZA FADILLAH.
Avatar of RIZKY REYZA FADILLAH.
marchendaiser @PT INDOMARCO PRISMATAMA
2018 ~ 2022
Trong vòng một tháng
RIZKY REYZA FADILLAH Marchendaiser Palembang, Palembang City, South Sumatra, Indonesia Saya adalah lulusan Geologi Nasional di SMK Teknologi Nasional Palembang saya memiliki hardskill dalam marketing dan adminitrasi dan saya memiliki karakter dalam komonikasi yang baik ,problemsolving skills,leadership skils,interpersonal skills serta memiliki kemampuan menyesuaikan diri dalam lingkungan baru secara cepat serta mampu untuk bekerja sama dalam tim maupun individual. saat ini saya sedang mencari peluang kerja yang dapat mengaplikasikan kemampuan serta memberi kesempatan untuk semangkin berkembang https://wa.me/?text=whatsappme Pengalaman Kerja marchendaiser • PT INDOMARCO PRISMATAMA DesemberSeptembermelakukan promosi pada produk -memeriksa produk yang
komunikasi yang baik
Leadership
Promoting
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
SMK TEKNOLOGI NASIONAL PALEMBANG
Geologi pertambangan
Avatar of Jaenal Mustakim.
Full Stack Laravel Developer
Trong vòng một tháng
Mitra Nasional using Laravel and PHP Develop System for upload Employee Wages Develop System for Applying for Jobs. App SPPD Develop Website for Official Travel using Laravel and PHP github: https://github.com/jaenal-dev/skripsi Twitter-Clone Develop Website like Twitter using NuxtJS, Prisma and MongoDB https://github.com/jaenal-dev/twitter-clone MERN - Expensor Develop Website simple CRUD with MERN Stack and Chart https://github.com/jaenal-dev/mern-project Certificate Trainer Workshop Laravel Javascript Engineer Course-Net Menggunakan Kotlin Bagi Software
PHP
PHP Laravel Framework
PhpMyAdmin
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
University of Muhammadiyah Tangerang
S1
Avatar of Wang Wei Lin.
研究人員
Hơn một năm
實驗室設備操作 玻璃器具裝配與操作 秤量測定與校正 進行生藥與藥學研究發展 試藥配製作業 電腦應用 Microsoft Office Adobe Photoshop Adobe Illustrator Prism5 Endnote CSS JavaScript 自述 王韋霖於中國醫藥大學取得生物科技碩士學位。主要領域為癌症的轉移與凋亡的相關研究。研究所畢業後
Word
Photoshop
Google Drive
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
中國醫藥大學
生物科技
Avatar of Tess Lee.
Avatar of Tess Lee.
Research Assistant @Academia Sinica
2022 ~ Hiện tại
Research assistant
Trong vòng một tháng
Ying Tung Lee(Tess) Taoyuan, TW Email: [email protected] Phone:SKILLS & RESEARCH EXPERIENCE Laboratory skills Cell culturing and sterile technique │ Migration & Invasion│ MTT│ PCR │RT-qPCR│ Ultracentrifugation │ Molecular cloning│PBMC isolation │DNA, RNA isolation & purification │ IHC │ Immunoprecipitation│ Western Blotting │ Lentivirus packaging│ Gel electrophoresis│SDS-PAGE │ Colony PCR │ Plasmid isolation │ Transformation │ Gram-staining Data handling & IT GraphPad Prism 7 │ BLAST search│ MS Word│ Excel│ Powerpoint Research Assistant│Chang Gung University, Taiwan Aug 2020 ~ Present • Project 1: Studied a long non-coding RNA (lncRNA) X in Taiwanese patients with colorectal cancer.
Research
GraphPad Prism
BLAST search
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
The University of Manchester
BSc Hons in Biomedical Sciences
Avatar of 蘇奕廷.
Avatar of 蘇奕廷.
Backend Engineer @TenMax ADTech Lab Co., LTD
2022 ~ Hiện tại
backend engineer
Trong vòng một tháng
保業務邏輯正確性。 Microsoft Azure 平台管理,負責UT環境的編譯/部署及運用相關 CI/CD 工具;另外使用git進行版本控制。 學習RPA Blue Prism腳本撰寫,以期運用在行內業務流程自動化。 修習行內Angular框架課程,在專案開發時與前端團隊溝通更順暢。 使用的開發工
Java
Spring Boot
JavaScript
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
日本筑波大學
數理及物質研究科
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Frontend Engineer @FLUX 通量三維股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Front-End Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
React
Jest + React Testing Library
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Tamkang University
Mass Communication
Avatar of 呂理詣(禮義).
Avatar of 呂理詣(禮義).
全端工程師 @英屬維京群島商瑞嘉耐思科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
呂理詣(禮義) 前端工程師 Taoyuan City, Taiwan Reactjs前端工程師 主力為TS + React + Nextjs https://github.com/liyibass 技能 FE ES6 Typescrypt React + Next Jest + Cypress Vue + Nuxt GraphQL + Apollo PixiJS / DraftJS BE Docker + K8S Node + Express KeystoneJS 5/6 Prisma postgreSQL / mongoDB Utility/Tools Git + Gitflow Figma WebStorm + vsCode neovim 工作經歷 全端工程師 • 英屬維京群島商瑞嘉耐
JavaScript
node.js / express.js
React.js
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
元智大學
電機工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi