CakeResume Talent Search

Avatar of 李政勳.
Avatar of 李政勳.
後端工程師 @Playsee
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
系統 使用詞向量技術分析員工績效考核之評論,用以量化員工潛在離職風險 伺服器維運 Docker相關: Gitlab CI/CD 架設與維護 wordpress+mysql+nginx系統 資料庫相關: MySQL 建置和維護 Python Flask server維護 機器學習相關經歷 網路節點階層式向量化方法設計 (碩士論文) 設計
Python
Machine Learning
Deep Learning
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中正大學(National Chung Cheng University)
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
安親課輔老師&美語儲備師資 @何嘉仁文教事業股份有限公司
2019 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML5 / CSS3 / Javascript / Bootstrap
RESTfulAPI
React
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資展國際股份有限公司(原 資策會)
前端工程師就業養成班
Avatar of 邱靖崴.
Avatar of 邱靖崴.
Past
前端工程師 @比房科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
與行銷活動製作與調整一頁式網站 SEO與fb pixel相關處理 資策會前端班│ 2021年 2月年7月 資策會前端班學員 使用React + PHP + MySQL六人為一組製作藝術總合平台 負責商品首頁、商品列表及商品詳細頁設計 切版/資料庫串接/購物車cookie串接 商品
html+css+javascript
React.js
JQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
資策會
前端工程師班
Avatar of 陳立民.
Avatar of 陳立民.
資訊工程師 @華瑞資訊網站工程師
2020 ~ 2021
Software Engineer
Trong vòng một tháng
物件導向概念 HTML5 網頁程式設計 具資訊工程背景知識 物聯網程式語言 Node-Red 使用GitHub管理程式碼 具有架設伺服器(LAMP)(linux+Apache+MySQL+PHP) 經驗 學習過基礎C++程式語言 大學在校修習 Java 程式設計兩個學年 工作技術經驗 熟悉 CS (Computer Science) 相關知識或相
php
jquery
mysql
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
1-2 năm
Asia University
CSIE
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體開發工程師 @原碼數位科技
2021 ~ 2022
後端工程師
Trong vòng một tháng
JAVA
Angular
Spring
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北商業大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
DevOps Engineer @Yahoo 香港商雅虎資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
DevOps Engineer
Trong vòng một tháng
+MySQL
Flask
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄科技大學
資訊管理系
Avatar of 陳子涵.
Avatar of 陳子涵.
Past
入圍 @放視大賞
2021 ~ 2021
實習生
Trong vòng một tháng
個 醫療論壇 。我負責使用者體驗與網頁後端。 列出使用者的需求、規劃該有的功能與操作流程。 用 Miro 繪製實體關係模型圖、XAMPP + MySQL 建置資料表、PHP 實作各項功能。 學歷 國立台中教育大學 數位內容科技學系技能 網頁前端 SCSS, CSS, HTML 版本控制 Git, GitHub 介面設
SCSS
HTML/CSS
Git/GitHub
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台中教育大學
數位內容科技學系
Avatar of 唐嘉駿.
Avatar of 唐嘉駿.
Past
實習生 @明德精算顧問有限公司
2020 ~ 2021
前端工程師
Trong vòng một tháng
to make responsive web design with HTML/CSS The experience of React , style-component and React-native The experience of p5.js and D3.js Know how to use Firebase Others: Know how to use adobe Photoshop The experience of wordpress Know the basic knowledge of PHP+MySQL Know the basic knowledge of arduino The experience of using Git to control version College Experience Excellent Performance Award in Yun Ze University Because of the professor’s recommendation, I got the Excellent Performance Award The leader of the graduation exhibition Hold the Yun Ze University Information Communication
HTML + CSS
JavaScript
React
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
元智大學
資訊傳播學系
Avatar of 陳韋村.
Avatar of 陳韋村.
主伺服器 @Garena
2020 ~ Hiện tại
遊戲程式設計師
Trong vòng một tháng
器} 2020//10 SLG手遊專案開發。負責伺服器架構規劃與實作,遊戲系統開發、專案時程安排等相關工作 使用的相關技術:C++, MySQL, Redis, Amazon Web Services, Unity, Google Cloud Platform 網銀國際-台北分公司手遊一部 {主伺服器} 2018//8 「聖域對決」台版轉國際服伺服器底層重構規劃
C++
Python
MySQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立成功商水
觀光
Avatar of 丁士城.
Avatar of 丁士城.
軟體工程師 @亞太滿譽科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
爬蟲製作導流網站,例:TSNA-日職-選手 獨立跨部門協作 使用過gorm & 研究graphql導入專案可行性 Ios工程師 • 理奇科技 十一月二月 2019 PHP +MySQL Web App製作 軟體工程師 • 邑軒科技 八月七月 2018 Ios & Android App 博奕Web前後台 機台組立工程師 • 華建數碼科技 七月六月 2017 自動化
Golang
git
MongoDB
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
崑山科大
光電工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi