CakeResume Talent Search

Avatar of Barry Zhang.
Avatar of Barry Zhang.
QA Project lead @Wipro Limited
2019 ~ Hiện tại
QA測試工程師
Trong vòng một tháng
2. Create a test plan&test case. 3.Smartphone&VR HW reliability&performance test (Power, RF, Speaker, LCM, Audio, Memory, Battery) 4.Collocation test HW&SW (Steam VR, Android System) 5.Thermal test. 6. Capable of operating the Power supply, Oscilloscope, multimeter, 8820 , CAM350 , Chamber, robotic arm) 硬體研發工程師 • ORing Industrial Networking Corp. 七月十月AP Router, POE Switch HW design. 2. SW Skillset : ORCAD and Power PCB. 3.Sample verification Test. 4.Capable of operating the Power supply
Reliability
Leadership
Quality Assurance
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
健行科技大學
電子工程
Avatar of 張為程.
Trong vòng ba tháng
培訓且完成課程,希望將硬體結合軟體做應⽤。 Electronics Engineer(R&D CENTER) 1996, Taichung, Taiwan  rs https://github.com/rs [email protected] 技能 硬體 ◇ Altium Designer 17 ◇ CAM350 ◇ LabVIEW ◇ Arduino ◇ 焊接技能、電子儀表工具使用、電路設計 繪圖工具 ◇ AutoCAD 2D/3D ◇ 3Ds Max ◇ CATIA 軟體 ▲Languages ◇ Python ◇ C/C++ ◇ Visual C

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi