CakeResume 找人才

进阶搜寻
On
Avatar of 鄭光位.
Avatar of 鄭光位.
Software Machine Vision Manager @CYG Semi
2021 ~ 现在
Software Development Manager
一個月內
pitch direction Cooperative develop 3D mesh related functions with academic unit People management : 1 senior Senior Software Engineer • Test Research Inc. OctMar 2019 Inline 3D AOI at SMT (AVL winning from the tier 1 benchmark) 3D reconstruction technology development with DLP(Fringe pattern) Data process algorithm including noise suppression and data rebuild Multi sensors calibration between DLPs and 2D camera GPU-based acceleration for 3D data process Skills Programming C#/WPF/MVVM MFC/C++ Language Mandarin English Education SepJun 2010 Bachelor - NCKU/EE SepJun 2020 Master - NCKU/EE Vision servo control
Word
PowerPoint
Excel
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
10 到 15 年
國立成功大學 National Cheng Kung University
視覺伺服控制
Avatar of Chu Thị Quỳnh Trang.
一個月內
mục tiêu% KPI, mang về từ 4 hợp đồng trở lên Sau 3 tháng, hoàn thành mong muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty Học vấn Trường đại học Công nghệ thông tin Cử nhân nhgành Thương mại điện tửKỹ năng Kỹ năng làm việc nhóm tốt C++ Language Thông thạo tin học văn phòng (PowerPoint, Word, Excel...) Có khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao Khả năng giao tiếp, lắng nghe tốt Kỹ năng thuyết trình tốt Khả năng giải quyết vấn đề tốt Ngôn ngữ và các chứng
Development
C++ Language
PowerPoint
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
University of Information Technology - Vietnam National University
E-commerce
Avatar of the user.
Avatar of the user.
MongoDB Teaching Assistant @International Cooperation and Development Fund (Taiwan ICDF) & National Dong Hwa University CSIE
2022 ~ 现在
Software Developer
一個月內
HTML5
CSS3
JavaScript
正在积极求职中
Intern / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
National Dong Hwa university
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
光電相關工程師
超過一年
Matlab
C++ Language
LabVIEW
正在积极求职中
Intern / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
中央大學
光電科學與工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Manager @Neousys Technology 宸曜科技
2022 ~ 现在
Product Manager
一個月內
Product Planning
Product Development
Project Management
就职中
目前会考虑了解新的机会
全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
國立台灣大學(National Taiwan University)
Electrical Engineering 電機工程學系
Avatar of 吳皇耀.
Avatar of 吳皇耀.
Solidity工程師 @OO科技
2022 ~ 现在
軟體工程師、後端工程師
一個月內
師 • 怡和科技 三月六月 2021 Server-side ● Golang server. ● Unit test. ● Docker. ● Redis. ● MySQL. ● 樂透自開彩. ● 各類型活動(簽到, 紅包..等). C++後端軟體工程師 • 傲世科技 十月二月 2021 Server-side ● C++ server. ● Unit test. ● DLL project. ● Docker. ● Redis. ● MySQL. ● Slot game. ● 機
C++ Language
Golang
Solidity
就职中
目前会考虑了解新的机会
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
新竹私立中華大學
資訊工程系
Avatar of 燕子.
一個月內
集並使用Weka對資料進行 Clustering 其中一最為普遍使用之方法K-means 應用技術 : Weka 專案內容 : 1.將資料輸出成CSV檔,並將資料進行前處理成Weka能支援之模式 2.選擇完判別原則,將最後的分群結果以可視化圖表輸出 技能 Python Opencv PyTorch C++Language 語言 English-中階
Avatar of Ian Joseph Chandra.
Avatar of Ian Joseph Chandra.
Project Manager @National Taiwan University of Science and Technology
2022 ~ 现在
Project Manager
一個月內
CCNA concept. EducationMaster of Science) National Taiwan University of Science and Technology Electronic and Computer Engineering (GPA: 4.00/Bachelor of Engineering) Universitas Indonesia Computer Engineering (GPA: 3.83/4.00) Skills Front-end Frameworks API Tools Angular Laravel ASP.NET Express.js web3.js Pandas Storage Tech Cloud & Container Tech Ethereum PostgreSQL/MySQL/MSSQL MongoDB BigchainDB Azure AWS Docker Programming Languages Python JavaScript TypeScript PHP Solidity Java Bootstrap5 HTML/CSS Powershell C# C/C++ Languages English — Fluent Chinese — Beginner Indonesian — Native or Bilingual
Ethereum
Angular
Laravel
就职中
目前没有兴趣寻找新的机会
全职 / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
National Taiwan University of Science and Technology
Electronic and Computer Engineering
Avatar of 林奕勳.
Avatar of 林奕勳.
人工智慧工程師 @玉山銀行智能金融處 (Intelligent Finance Dept., E-SUN Bank )
2020 ~ 现在
Machine Learning Researcher / Engineer
兩個月內
Jeffrey Lin ( 林奕勳 ) ESUN Bank, Intelligent Finance Technology Department, AI Engineer focusing on Enterprise-Level ML Frameworks and Design Patterns [email protected] TW, Taipei CAREER SUMMARY 6+ years of deep learning research and development experience, with a strong ability in prototyping, evaluation, and deployment of models, in both academical and industrial environment. 2+ years of financial AI development experience, specialized in the design of python API, SDK, and framework for optimizing the deployment flow of data science, ETL, and machine learning pipelines. 1+ year of participation in the technology management
Research
Music Information Retrieval
Natural Language Processing
就职中
全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
National Taiwan University
Graduate Institute of Communication Engineering
Avatar of Ming-Yan Shen.
Avatar of Ming-Yan Shen.
Back-end engineer @飛達智能股份有限公司
2021 ~ 现在
兩個月內
MySQL, Spring boot, Firebase, Git, Node.js, TypeScript, Ubuntu, GCE Digital Marketing Specialist Unigreen Tek JulyFebruary 2021Taipei, Taiwan Job description: Web building and management, marketing strategy planning and implementation Projects: GREENu Coating Marketing, GREENu Wood Marketing Tools: Google Analytics, PHP, JavaScript, Debian, Linode Skills Spring Boot Mocha TypeScript Node.js / Express.js Redis Docker GCP MySQL GitLab C C++ Languages Chinese — Native or Bilingual English — Intermediate Japanese — Beginner Education National Taiwan University Institute of Biochemical Sciences (IBSCompleted 432 credit hours National Dong Hwa University Life ScienceGrade: GPA 3.78/4.50
Spring Boot
Mocha
TypeScript
就职中
全职 / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
National Taiwan University
Institute of Biochemical Sciences (IBS)

最轻量、快速的招募方案,数百家企业的选择

搜寻简历,主动联系求职者,提升招募效率。

  • 浏览所有搜寻结果
  • 每日可无限次数开启陌生对话
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的简历
  • 检视使用者信箱 & 电话
免费方案仅能搜寻公开简历。
升级至进阶方案,即可浏览所有搜寻结果(包含数万笔览仅在 CakeResume 平台上公开的简历)。