CakeResume 找人才

進階搜尋
On
Avatar of 梁鎧軒.
Avatar of 梁鎧軒.
曾任
IOT部門軟體工程師 @大儀股份有限公司
2022 ~ 2022
一個月內
程中,不僅讓我意識到自己在學校所學的知識能夠奉獻給社會上的其他人,也學習到如何把知識簡單化、有耐心的去教導別人是一件值得去練習與思考的事情。 學歷 國立中央大學 資訊工程學系畢業 SepJun 2021 技能 Programming Language C++ Python JavaScript Tools Git, GitHub Bitbucket MySQL RESTfulAPI Grafana
C++ Language
Python
MySQL
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
國立中央大學 National Central University
資訊工程學系
Avatar of the user.
光電相關工程師
超過一年
Matlab
C++ Language
LabVIEW
正在積極求職中
實習生 / 對遠端工作有興趣
1 到 2 年
中央大學
光電科學與工程學系
Avatar of Tien-Chang,Lin.
Avatar of Tien-Chang,Lin.
曾任
wage earners @Ey Ai Yachting Club
2018 ~ 2018
半導體製程工程師,半導體製程整合工程師,半導體研發工程師
一個月內
inplanning and designing experimental processes, and consolidating experimental parametersfor future instrument calibration. Part-time job JulyAugust 2020 During my free time, I have participated in various activities to cultivate my socialexperiences, such as campus welcome events, tutoring, yacht assisting, and bartending. EducationNational Tsing Hua University chemical engineeringNational Cheng Kung University chemical engineering Qualification Advanced Open Water Diver PADI Issue date July 2018, Permanently valid TOEIC-Advanced Issue date February, Two Year valid Skill Operating System Microsoft Office(Excel, Word, ppt) Windows,macOS,iOS,Linux Coding Python3 C#, C++ Language Chinese English-TOEIC (830/990)
Word
Microsoft Office
python3
待業中
目前會考慮了解新的機會
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
國立清華大學 National Tsing Hua University
chemical engineering
Avatar of HUAN-CHIN CHEN 陳奐晴.
Avatar of HUAN-CHIN CHEN 陳奐晴.
Product Manager @Neousys Technology 宸曜科技
2022 ~ 現在
Product Manager
一個月內
HUAN-CHIN CHEN Product Manager Taipei, Taiwan Huan-Chin Chen is a product manager at Neousys Technology Inc. She is currently focusing on automation and AI computing domain. Formerly, Huan-Chin held a bachelor’s degree major in Electrical Engineering awarded by National Taiwan University inBesides her major, she has also self-learning much knowledge related to computer science like C++ Language, Data Structure, and Full Stack Development, which have prepared her for technical skills both in hardware and software domains. The time during her college years has led Huan-Chin to creative thinking, problem
Product Planning
Product Development
Project Management
就職中
目前會考慮了解新的機會
全職 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
國立台灣大學(National Taiwan University)
Electrical Engineering 電機工程學系
Avatar of 吳皇耀.
Avatar of 吳皇耀.
Solidity工程師 @OO科技
2022 ~ 現在
軟體工程師、後端工程師
一個月內
吳皇耀 Senior Backend Developer Taipei, Taiwan 程式類工作總年資10年以上 C++|PC端|win32: 5年以上 Golang|backend|server: 3年以上 區塊鏈: 3年以上 隨著環境變化勇於挑戰, 不安逸於現狀. Programing Go C++ Solidity node.js Database MySQL MongoDB Oracle Framework Gorm/Xorm JUCE QT Remix Truffle Others Git/SVN Docker Redis ETH/TRON/BSC ERC20/ERC721 NFT/OpenSea 工
C++ Language
Golang
Solidity
就職中
目前會考慮了解新的機會
全職 / 對遠端工作有興趣
6 到 10 年
新竹私立中華大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
MongoDB Teaching Assistant @International Cooperation and Development Fund (Taiwan ICDF) & National Dong Hwa University CSIE
2022 ~ 現在
Software Developer
一個月內
HTML5
CSS3
JavaScript
實習生 / 對遠端工作有興趣
1 到 2 年
National Dong Hwa university
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
Mechanical Engineer
一個月內
Word
PowerPoint
Excel
實習生 / 對遠端工作有興趣
1 到 2 年
Universiti Teknologi Malaysia
Mechanical Engineering
Avatar of Chu Thị Quỳnh Trang.
兩個月內
mục tiêu% KPI, mang về từ 4 hợp đồng trở lên Sau 3 tháng, hoàn thành mong muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty Học vấn Trường đại học Công nghệ thông tin Cử nhân nhgành Thương mại điện tửKỹ năng Kỹ năng làm việc nhóm tốt C++ Language Thông thạo tin học văn phòng (PowerPoint, Word, Excel...) Có khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao Khả năng giao tiếp, lắng nghe tốt Kỹ năng thuyết trình tốt Khả năng giải quyết vấn đề tốt Ngôn ngữ và các chứng
Development
C++ Language
PowerPoint
全職 / 對遠端工作有興趣
1 到 2 年
University of Information Technology - Vietnam National University
E-commerce
Avatar of 燕子.
三個月內
集並使用Weka對資料進行 Clustering 其中一最為普遍使用之方法K-means 應用技術 : Weka 專案內容 : 1.將資料輸出成CSV檔,並將資料進行前處理成Weka能支援之模式 2.選擇完判別原則,將最後的分群結果以可視化圖表輸出 技能 Python Opencv PyTorch C++Language 語言 English-中階
Avatar of 傅浩然.
Avatar of 傅浩然.
韌體設計工程師 @系統精英科技股份有限公司
2021 ~ 現在
一個月內
log之功能 ● 開發虛擬期交所偵測TMP協定格式錯誤之功能 ● 開發虛擬期交所盤前不可下單之功能 D.FPGA封包側錄系統(C++) ● 使用raw_socket接收FPGA udp封包 ● 前端加上pacp header將封包寫成pcap檔 E 網卡測速應用(C++、Python) ● 使用exsock轉寫傳收封包程
C++ Language
c#
JAVA
就職中
目前沒有興趣尋找新的機會
1 到 2 年
國立雲林科技大學
資訊工程學系

最輕量、快速的招募方案,數百家企業的選擇

搜尋履歷,主動聯繫求職者,提升招募效率。

  • 瀏覽所有搜尋結果
  • 每日可無限次數開啟陌生對話
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的履歷
  • 檢視使用者信箱 & 電話
免費方案僅能搜尋公開履歷。
升級至進階方案,即可瀏覽所有搜尋結果(包含數萬筆覽僅在 CakeResume 平台上公開的履歷)。