CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 蘇毅賢.
Avatar of 蘇毅賢.
軟體工程師 @樂點股份有限公司(遊戲橘子)
2021 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
常主動協助團隊成員達成目標。 主要使用開發語言: 後端 :C# 主要Framework為 .NET 前端 :Javascript 主要Framework為Vue.js 技能 C# .NET Core Vue JavaScript MS-SQL Node.js 工作經歷 軟體工程師 • 遊戲橘子 樂點股份有限公 司 https://tw.gashpoint.com/ 2021年 7月 ~ 2023~3月 Highlights 2022區塊鏈交易平
c#
HTML/CSS
JQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深工程師 @瑞竣科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
ASP.NET MVC
C#
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北教育大學
數學暨資訊教育學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Android工程師 @宏博資訊
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Android
Java
SQLite
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
陽明大學
生物醫學資訊所
Avatar of 吳宜靖.
Avatar of 吳宜靖.
Past
全端工程師 @益富實業股份有限公司 Nutritec Enjoy
2021 ~ 2022
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
Optimized company software development processes by facilitating frontend-backend separation and writing development documentation. Developed an internal portal website using React to enhance employee efficiency and internal information flow. Built high-quality and stable software systems, possessing the ability to analyze, design, and code software. Creating an MSSQL data connection tool using Node.js's Express framework to improve business efficiency and explore more business opportunities. Assisted in the training of company personnel to improve web design skills and enhance the company's brand image and exposure. Front End Developer Friend Finder 六月
JavaScript
HTML/CSS
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中央大學 National Central University
網路學習科技學系
Avatar of 陳明宏.
Avatar of 陳明宏.
後端開發人員 @91APP
2021 ~ Hiện tại
後端開發人員
Trong vòng một tháng
及良好程式撰寫習慣,也會利用單元測試保護程式功能完整性,同時避免未來需要重構時改壞程式。 使用技術: .NET/C#, MS SQL/Stored Procedure, Git/GitLab/Jenkins ,JavaScript/HTML/CSS 技能 前端 HTML/ CSS / Bootstrap JavaScript / jQuery Vue.js 後端 C# ASP.NET MVC 5、 NET Core . LINQ ORM : Entity Framework/ Dapper 工具
Git
Web Application
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
台灣
生化科學
Avatar of 余孟融.
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
余孟融 Bryan Yu Senior Software Engineer Taipei City,[email protected] 布萊恩的技術相談室 技能 前端 Vue 2.x Bootstrap 後端 C# .NET Core Web API .NET Framework Entity Framework / Core Golang Linux MSSQL / PostgreSQL Redis MongoDB DevOps Azure / GCP Git Azure DevOps GitHub / Github Action Docker Cloud Service Azure GCP 學歷 銘傳大學 資訊管理系工作經歷 Team Lead 擁樂數據有限公司 2022/07
ASP.NETMVC
ASP.NET Web API
Entity Framework
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
資訊管理系
Avatar of 陳重佑.
Avatar of 陳重佑.
Past
資深軟體工程師 @博暉科技
2020 ~ 2022
程式相關
Trong vòng một tháng
找一些程式範例來學習。對於自己寫過的程式也能有效並有條理的管理好,也提供與他人共同合作管道,實在是幫助很大。 MSSQL .Net C# 學歷 台北市立大安高級工業職業學校, 電子科 2012 ~ 2015 國立臺灣科技大學, 學士學位, 資訊工程系 2015 ~ 2019 作品 大學專
python
C++
C
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺灣科技大學
資訊工程系
Avatar of 何 哲昇.
Avatar of 何 哲昇.
JAVA軟體工程師培訓( 576 hr ) @資策會
2022 ~ 2023
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
何 哲昇 曾在台積電擔任製程工程師,解決製程問題,包含保持晶圓良率 85 %以上;通過跨部門合作,增加 60 %的新製程生產管道;以及實現機台異常自動化,節省每日 20 分鐘的系統操作時間等。 具有 JAVA、Spring Boot/Spring MVC、JPA、 Hibernate、Restful API/AJAX、MSSQL、JavaScript 網站開發能力。 曾擔
JAVA
MSSQL
Spring Boot
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立交通大學 National Chiao Tung University
電子物理
Avatar of 羅欣妮.
Trong vòng một tháng
在西門町,有時也能在與客人溝通時訓練自己的英文能力. 學歷 東吳大學 Soochow University 資訊管理學系前端技術&資料庫 JavaScript jQuery HTML CSS MS SQL MySQL Hibernate 後端技術 Java Servlet/JSP Maven Git Github Sourcetree Spring Spring MVC Spring Boot 語言 English — TOEIC 660 Deutsch — 聽說讀寫略懂 個人簡介 我的名字是羅欣妮,今年 23 歲,來
Java
MSSQL
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
東吳大學 Soochow University
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
unity工程師 @前進數位工作室有限公司
2021 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
C#
JavaScript
HTML5
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立屏東科技大學
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.