CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Nguyễn Trọng Nghĩa.
Avatar of Nguyễn Trọng Nghĩa.
Past
Customer Service Officer @Vietnam Export Import Commercial Bank
2022 ~ 2022
Trong vòng một tháng
Admin Intern • Easytech Smart Home Corp AugustAugustPreparing reports and carrying out accounting tasks. . Paper of evaluation: link EducationVietnamese German University [ link ] Finance and AccountingJohann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main Finance and AccountingNguyen Thuong Hien High School [ link ] Skills User Experience Data Science R Python (pandas, bumpy, seaborne, matplotlib) [ link ] SQL/ MySQL Power BI Dashboard Language German: Elementary proficiency (B.1 German course in Vietnamese-German University) English : TOELF ibt (80/120) (Certified in[ link ] Honors & Awards - Vietnamese-German University Merit Scholarships [Reference link ] - DAAD additional Sur place Scholarships [Reference link ] - CMA Scholarship: [Reference link ]
MySQL
Python
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Vietnamese German University
Finance and Accounting
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer(Vendor) @Google_美商科高國際有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體測試工程師,自動化測試工程師
Trong vòng một tháng
Word
excel
powerpoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
TibaMe緯育AI技術應用工程師培訓班
AI技術應用工程師
Avatar of Darren Chang.
Avatar of Darren Chang.
Past
雲端軟體工程師 @鴻佰科技(鴻海集團)
2022 ~ 2023
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Darren Chang Junior Software engineer at Institute for Information Industry Passionate programmer with exceptional problem-solving skills and strong communication abilities. Confident that I can make valuable contributions to any software development team. email : [email protected] phone :Taipei City , Taiwan Core Skills Full software development life cycle Java, Spring, Python, Golang JavaScript, React, HTML, CSS, RESTful MySQL, NoSQL, MongoDB, Mongo Express Git, Maven Linux, Docker, Ubuntu, kubernetes, Grafana Work Experience Software engineer Foxconn Technology Group 2022//02 Taipei, Taiwan Job Responsibilities Design, develop, and maintain B2B software applications. Analyze user requirements and
Teamwork
Projects Management
Analyze Problems
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Newcastle University
Computer Science
Avatar of 黃聖育.
Avatar of 黃聖育.
研究助理 @國立中正大學(National Chung Cheng University)
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
黃聖育 SHENG-YU HUANG ✓ 具備獨立網站切版能力 ✓ 具備機器學習、深度學習相關開發經驗 ✓ 熟悉深度學習框架Tensorflow ✓ 熟悉資料探勘方法及其模型的建立 ✓ 2023 國際大數據與ERP學術及實務研討會榮獲第二名並推薦至Journal of e-Business (TSSCI) : [email protected] :Machine learning Data Analysis
Python
SQL Server
SQL/MySQL
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中正大學(National Chung Cheng University)
會計與資訊科技碩士班(資訊組)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
市場分析師 @意藍資訊股份有限公司
2019 ~ 2022
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
Node.js / Express.js
SQL/MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北大學 National Taipei University
金融與合作經營學系
Avatar of 吳祈宏 Chi Hung Wu.
Avatar of 吳祈宏 Chi Hung Wu.
Past
學員 @資展國際股份有限公司(原 資策會)
2022 ~ 2023
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
吳祈宏 數據分析師 / 資料工程師 Taipei, Taiwan [email protected]今年28歲,一個擁有滿滿熱情、正面態度且樂於合作的青年,並勇於學習新的事物,接受新的挑戰。專案執行中能夠與團隊成員進行有效合作及溝通,達成任務。 學經歷 資策會 • Big Data 巨量資料分析就
Python
Django
Flask
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
University of Strathclyde
Marketing
Avatar of 洪漢宇.
Avatar of 洪漢宇.
Past
業務員 @公勝保險經紀人
2017 ~ Hiện tại
Backend Engineer (Node.js)
Trong vòng một tháng
洪漢宇 Harvie Hung 我正在找 後端工程師 的職缺,實作過的語言是JavaScript( 包括node.js & typescript ) , 也樂意學習其他語言。 我原本是一名保險經紀人,前年5月在無意間接觸到程式開發, 進而引起興趣, 從 前年11月開始學習透過線上課程和自學的方式學習 。隨著學習的
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
風險管理與保險學系
Avatar of Chun-Kuo Wang.
Avatar of Chun-Kuo Wang.
Past
先進光罩智慧製造工程師 @台灣積體電路製造股份有限公司(TSMC)
2018 ~ 2021
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Chun-Kuo Wang 先進光罩智慧製造工程師 [email protected] New Taipei City, Taiwan #創新解決方案 #邏輯分析 #跨部門溝通 #快速學習能力 擁有橫跨傳產與高科技產業共六年工作經驗,擅長提出創新解決 方案 ,於不同行業間皆有多次跨部門合作專案規劃與執行經
Node.js / Express.js
JavaScript
SQL/MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
Master of Business Administration in Industrial and Information Management
Avatar of 陳冠廷.
Avatar of 陳冠廷.
Past
技術工程師 @Omniwaresoft 歐立威科技
2022 ~ 2022
軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
陳冠廷 曾任職於新竹歐立威科技IT部門擔任技術工程師 AI 領域研究 - 兩年研究助理經驗 一年半的專案參與經驗 -自然語言處理 -能源負載預測 -伺服器建置管理 -網頁設計 -資料庫管理 -Restful API 串接 自傳 您好,我是陳冠廷,有兩年以上的AI研究經驗以
C
PHP
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學
資訊管理所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
客服主管 | 用戶運營分析師 @Blin Co Ltd.博疄有限公司
2020 ~ 2022
數據分析師、資料科學家
Trong vòng một tháng
SQL/MySQL
SQLite
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
德明財經科技大學-
行銷管理學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.