CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 張清忠.
Avatar of 張清忠.
Frontend Developer @究心公益科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
/js-ecjrxq.stackblitz.io/ Front end skills HTML & CSS Layout: Flexbox, Grid Bootstrap SCSS Quasar UI framework JavaScript ES6 Ajax requests API jQuery Front end frameworks React Vue Angular Back end skills Back end Languages PHP Python Java C# Node.js Databases MySQL PostgreSQL MSSQL MongoDB Deployments Jenkins Cypress Others Linux Ubuntu Git npm / yarn Gulp Webpack Language Mandarin Chinese English - TOEIC 820分 Work Experience JanPresent Frontend Developer GeoThings Inc. Helped one of our customers migrate their old application to our application platform by reverse engineering their old application without source
JavaScript / ES6 / jQuery
Bootstrap
css/scss
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
National Open University of Taiwan
Social Work and Welfare Administration
Avatar of 黃國維.
Avatar of 黃國維.
軟體開發高級工程師 @永慶房產集團
2019 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
續維護 (Web及API) 軟體工程師 • 富崴股份有限公司 JanFeb 2017 土地銀行 法金系統 以C# MVC開發 主要負責 : 相關功能開發 (Web及API) 、 使用 MSSQL 開發 stored procedure 農業金庫 聯合貸款系統 以C# MVC開發 主要負責 : 需求訪談 、 架構設計 、 功能開發 (Web及API) 、 使用MsSql開發 stored procedure 軟體工
C#
Python
C# .NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國文化大學
資訊管理系
Avatar of ZhenFu Chen.
Avatar of ZhenFu Chen.
Software Engineer @FAZZ Financial Group
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
such as Information Flow & Money Flow & Logistic Flow & Business Flow. Software Engineer • Ying Pao Technology INC 五月八月 2022 I am in charge of using C# and .NET to maintain the Alarming system and SMS messaging platform of TSMC, including the connection with back-end MSSQL for data accessing. Research Assistant • Internet Technology Laboratory, National Cheng Kung University 十二月四月 2022 I used Python to perform Google Hacking web crawler, saved the crawling content to the MySQL database, and notified the Ministry of Education and schools to help them improve the
Python
C#
Java
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
National Cheng Kung University
Bachelor of Department of Industrial and Information Management
Avatar of 許弘叡.
Avatar of 許弘叡.
系統開發人員 @財團法人台灣金融研訓院
2022 ~ Hiện tại
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
等統計量,並以按鈕讓操作人員可以輕鬆輸出表格,免去人工操作 EXCEL 的煩惱 Research Assistant 國立臺北大學 National Taipei University • 六月Present ‧ 使用 Python 串聯 MSSQL 協助學校進行學習品保的調查,從問卷設計、資料存取、自動化問卷發布到問卷分析,提供老師們清楚且易懂的課程滿意
Python
SAS
MSSQL
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺北大學 National Taipei University
Statistics
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @Ezoom Information, Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
.NET MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
電機工程學系
Avatar of the user.
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
ASP.NETMVC
ASP.NET Web API
Entity Framework
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
資訊管理系
Avatar of 蕭雲洋.
Avatar of 蕭雲洋.
Past
前端工程師 @畢樂數位有限公司
2022 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
以成為一位擁有多方技能,開闊視野的人才。 : [email protected] TEL :技能 程式語言 JavaScript HTML/CSS JAVA 框架套件 VueJS/ReactJS SASS/SCSS Spring 資料庫 MySQL MS SQL 其他 Linux Docker MQTT 工作經歷 Front-End Engineer • 畢樂數位有限公司 2022 九月十月 封裝即時通訊 MQTT 套件並結合VueX 串接 TradingView 等線圖套件 理解
Vue
Nuxt.js
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology.
資訊管理
Avatar of 林冠綸.
Avatar of 林冠綸.
Past
軟體設計工程師 @資展國際股份有限公司(原 資策會)
2022 ~ 2023
Java Software Developer
Trong vòng một tháng
累積點數,各項公設預約及報修,另還有增加鄰居交流的揪團及論壇,讓用戶使用起來輕鬆且方便。 使用技術:JAVA, JAVA MVC, Spring , JSP, CSS, MSSQL •簡潔明瞭的登入系統,不論新、舊住戶都能簡易上手。 •滴水不漏的密碼雜湊加密,充分保護每戶家庭使用時的資訊安全。 •串
JAVA
JavaScript / ES6 / jQuery
MSSQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
景文科技大學(Jinwen University of Science and Technology)
國際貿易
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @國泰世華銀行
2019 ~ Hiện tại
軟體設計工程師
Trong vòng một tháng
c#.net
JSON
AngularJS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
私立中華大學
資訊工程學系(資工所)
Avatar of 林宛臻.
Avatar of 林宛臻.
後端軟體工程師 @CMoney全曜財經資訊股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
讓非技術人員理解,致力運用自己的工程技術產出更多幫助用戶的產品。 Taipei,TW Email: [email protected] :技能 Backend C#, Java, .Net Core, Restful API Database MSSQL, Redis, MongoDB Tools Git, Elasticsearch, Kibana, SonarQube, Zabbix, Grafana, Postman, Kafka Cloud Platform GCP DevOps GitLab CI, SonarQube, Docker, K8s 語言 中文: 母語 英文: 多益 880分 經歷 CMoney(全曜財經資訊股份有限公司),後端
SQL Server
.NET Core
MSSQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
獸醫基礎研究

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.