Về

11 - 50 Mọi người
$1 Triệu
Công nghệ giáo dục (EdTech)

Tóm tắt về công ty

1on1是全球性質的技能共享平台,您可以在這裡找到您需要的技能、家教,協助完成您的目標、任務等等;當然,您也可以利用您的專長、技能在1on1協助我們的會員達成任務,並在此賺取一份收入。我們的平台提供完善且安全的收付款機制,並可以為您整理及保留評價、履歷等資訊,快來加入我們,成為一位更好的人!

Hello everyone!

If you are looking to work in your spare time, spend your free time meaningfully, share your expertise, skills and knowledge, teach from anywhere, anytime.

Choose best tutors & get professional help live on any topic, any subject at your convenient time!

Please visit our website:
https://1on1.today

Sản phẩm hoặc dịch vụ

主要服務:1on1 全球家教網

Mainly Service:1on1 - Global Tutor Platform

Nhóm

莊浩

Việc làm

Đã cập nhật khoảng 1 tháng trước
Đã cập nhật khoảng 1 tháng trước
Đã cập nhật khoảng 1 tháng trước

行銷助理

Mức lương200 ~ 300 TWD/giờ
2
Đã cập nhật 8 tháng trước

國內/國際 廣告業務高手

Mức lương40K ~ 60K TWD/tháng
1
Đã cập nhật khoảng 1 tháng trước

團隊合夥人(技術股)

Mức lương0 ~ 1M TWD/tháng
1
Đã cập nhật 2 tháng trước
Đã cập nhật 2 tháng trước

天使投資人

Mức lương0 ~ 10M TWD/tháng
2
Đã cập nhật 2 tháng trước
Đã cập nhật 8 tháng trước
Xem tất cả công việc (11)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm0
Đã cập nhật hơn 2 năm trước
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm16
Đã cập nhật 3 tháng trước
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm576
Đã cập nhật 4 tháng trước
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm5
Đã cập nhật 3 tháng trước
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm7
Đã cập nhật 3 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job