Applications for this position are currently paused

視覺設計師 Visual Designer

Lưu
Công việc được cập nhật 5 tháng

Mô tả công việc

我們正在尋找一位視覺設計師,他渴望成為有趣且富有創造力的設計團隊其中一員,和我們共同將 AIFIAN 的價值傳遞給更多人。

理想的候選人具備創意發想及解決問題的能力,並且能將抽象的想法落實到你的設計作品中。除了能實際接觸到品牌設計、參與行銷營運,還可能會有與動畫師合作的機會!

你需要負責的工作內容

 • 參與規劃與設計 AIFIAN 的品牌視覺形象,提升並維持品牌視覺的一致性。
 • 根據行銷活動目標,創作符合品牌風格的視覺設計,例如社群或數位廣告素材。
 • 維護及更新設計素材。

Yêu cầu

如果具備下列的經歷和能力,也許你會很適合這個角色:

 • 為了讓我們能夠立刻了解你的的原創能力,請務必附上作品集!(不限相關科系申請,但有美術基底更好)
 • 熟悉 Adobe Illustrator、Photoshop 。
 • 具備主動、好奇心及強大的自我學習能力。
 • 具有出色的溝通能力和解釋設計決策的能力,能夠向夥伴清晰地闡明想法和給予反饋。
 • 熱愛設計,會關注設計趨勢,不斷追求自己的設計品質。

我們會很高興你有:

 • 參與過品牌識別重塑或是自行接案經驗。
 • 能夠將概念或文字轉化成視覺呈現的能力。
 • 擁有產製社群或行銷活動素材的經驗。

Interview process

【 Phase 1 】邀請視訊面談

【 Phase 2 】視訊面談結果通知 ( 1-3 個工作天 )

【 Phase 3 】現場面談

【 Phase 4 】最終結果通知 ( 3-5 個工作天,錄取與否皆會通知 )

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Không yêu cầu kinh nghiệm
Regular earnings reach NT$40,000
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
30K ~ 50K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 65K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
30K ~ 50K TWD / tháng
Logo of AIFIAN.
AIFIAN
Ứng dụng di động
11 - 50 people

Về chúng tôi

About AIFIAN

AIFIAN is at the forefront of transforming real-world asset investment globally. Our mission is to democratize access to smart investment opportunities, leveraging advanced technology to bridge traditional finance and modern accessibility. Following our successful soft launch in Taiwan in 2023, focusing on the burgeoning market of liquor investments, we've captured significant enthusiasm. As we prepare to scale our operations internationally, we're expanding our team to champion AIFIAN's vision worldwide.

Our values

At AIFIAN, we foster a collaborative environment devoid of traditional hierarchies. Titles and tenure are set aside as we let our accomplishments speak for themselves. We operate as a united team with a shared objective, constantly pushing each other to excel. Every team member is regarded as a decision-maker, holding autonomy and trust. We believe in the capability of our partners to shoulder responsibilities and contribute their best efforts.


Nhóm

Avatar of the user.
Talent Acquisition
Avatar of the user.
Talent Acquisition
Avatar of the user.
TA Team

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
1.4M ~ 2.2M TWD / năm
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
1.4M ~ 2.2M TWD / năm
Lưu

Internship
Thực tập
1
250 ~ 250 TWD / hour
Lưu