Lưu

Mô tả công việc

【特約企劃工作任務】
1.專案企劃|政府專案執行、創意議題發想、標案企劃撰寫及提案簡報、廣宣操作及動員規劃。
2.可獨立專案管理及執行|專案執行及計畫之進行與控管。(含提案創意發想、規劃、溝通、執行及結案作業)
3.品牌企劃|協助公司品牌活動與展會行銷推廣業務及數位行銷操作協力企劃。

【特約企劃工作形式】
1.此職缺為兼職性質,合約期間依專案而定。
(期間表現優異,有機會被邀請成為巨思文化的全職夥伴喔)
2.報酬範圍約為每月NT$27,000元至NT$45,000元,依專案規模、內容及合作模式議定。
3.防疫期間可在家遠端工作。

想看看巨思文化辦公環境和工作真心話嗎?
直擊|開箱巨思文化新辦公室!夥伴:混合辦公交流自由,彈性高效率高
https://www.managertoday.com.tw/articles/view/66475

Yêu cầu

人格特質:
1、對創新科技充滿熱情,對於新知充滿想法並願意持續性學習。
2、自學能力強,面對不確定的事物不擔心,持續讓自己變得更好,而且願意主動分享給夥伴。
3、不害怕溝通,勇於嘗試,個性積極正向,擅長溝通與團隊合作,也能獨立完成工作。

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Không yêu cầu kinh nghiệm
27,000 ~ 45,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Contract
Sơ cấp
2
158 ~ 200 TWD / hour
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
33K ~ 40K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / tháng
Logo of 巨思媒體集團(數位時代、經理人、Shopping Design).

Về chúng tôi

巨思媒體集團旗下有:《數位時代》、《經理人月刊》 、《Shopping Design》設計採買誌等多元媒體與知識社群,致力於新商業的發掘與促成。 

創立於1999年,由一群關心台灣網路科技與新商業發展的資深媒體人;包含詹宏志、何飛鵬和陳素蘭等共同創立。 

巨思預見科技與網路,將徹底改寫商業模式、組織、工作甚至生活,身為專業的媒體工作者,巨思投身於新商業的發掘與促成,持續以豐沛的知識能量和讀者、社群一起探索數位新時代。 如果你和我們一樣,渴望理解和發掘更多新議題、新趨勢,歡迎你現在就加入我們的行列!

想看看巨思文化辦公環境和工作真心話嗎?
直擊|開箱巨思文化新辦公室!夥伴:混合辦公交流自由,彈性高效率高
https://www.managertoday.com.tw/articles/view/66475

直擊巨思文化團隊工作|
讀者想要的不一樣了!巨思文化「用戶成長中心」揭密:3策略引領經理人成長
https://www.managertoday.com.tw/articles/view/66603

區塊鏈新聞如何好懂、有深度?開箱數位時代新頻道《Web3+》背後團隊!
https://web3plus.bnext.com.tw/article/599

巨思文化工作真心話|從實習轉正職的 3 大好處,讓你求職路上不緊張
https://meet.bnext.com.tw/blog/view/21

媒體裡的企劃都在做什麼?想進媒體做企劃,要具備哪些能力?

https://meet.bnext.com.tw/blog/view/4134


Nhóm

Avatar of the user.
人資行政專員
Avatar of the user.
人資主任
Avatar of the user.
資深人資專員
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 42K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
28K ~ 55K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 40K TWD / tháng
Lưu