CakeResume cover image
Logo of CakeResume.
Logo of CakeResume.

CakeResume

Logo of CakeResume.
Logo of CakeResume.
CakeResume
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 23 phút trước
「幫助人才成長」是 CakeResume 創立初衷的使命。我們從台灣挑戰國際級舞台,幫助新世代的人才連結各種機會以挖掘更多可能性! 我們正在尋找一位充滿熱情和並擅長製作影片的專業人才,成為幫助 CakeResume 拓展影音內容的夥伴,你將會在一個快速發展的創新環境中工作,透過提供高品質的影片來幫助 CakeResume 成長與提升品牌知名度。目前行銷團隊內部有多位專注於內容和社群媒體的夥伴...
「幫助人才成長」是 CakeResume 創立初衷的使命。我們從台灣挑戰國際級舞台,幫助新世代的人才連結各種機會以挖掘更多可能性! 我們正在尋找一位充滿熱情和並擅長製作影片的專業人才,成為幫助 CakeResume 拓展影音內容的夥伴,你將會在一個快速發展的創新環境中工作,透過提供高品質的影片來幫助 CakeResume 成長與提升品牌知名度。目前行銷團隊內部有多位專注於內容和社群媒體的夥伴...
台灣台北市
600K ~ 960K TWD / năm
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
SaaS/ Điện toán đám mây
51 - 200
$5 Million