Applications for this position are currently paused

【資訊板塊】微軟私有雲平台管理人員

Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 1 tháng

Mô tả công việc

※為加速招募流程進行,請務必同步至本行人才招募官網,投遞履歷應徵此職缺
https://recruit.cathayholdings.com/CathaybkHR/servlet/HttpDispatcher/EZA0_0320/jobDetail

【經驗人才招募】

我們正在找尋有雲端平台維運管理經驗的夥伴加入我們的資訊團隊,

目前資訊單位有多項與雲端應用相關的專案正在進行中,

歡迎來自各產業、擁有技術硬實力的您,一起在金融產業茁壯成長 !

  

【工作內容】

1.負責實體伺服器/虛擬機建置、維運管理及監控

2.行內私有雲虛擬化雲端平台資料中心(Hyper-V、Vmware)高可用架構建置與維運

3.微軟相關系統(AD,Exchange,System Center,Cluster,CA..)建置與維運

4.協助各專案系統規劃與建置

5.支援海外分/子行系統建置及管理

6.協助異常事件判斷及問題排除

7.執行系統日常維運、例行性安全維護、備份等相關系統管理

8.有公有雲平台服務(如:AWS、GCP、Azure等...)建置及管理經驗佳

  

Yêu cầu

1. 有自動化程式撰寫或開發經驗佳

2. 積極進取、善溝通協調及具團隊合作

3.工作需On Call輪值,及配合假日離峰時段進行系統建置作業

 

Interview processView all jobs
View all jobs
Lưu
3
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
43,000 ~ 88,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
5
650K ~ 1.3M TWD / năm
Logo of the organization.
Part-time
Trung cấp
1
450 ~ 500 TWD / hour
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
80K ~ 140K TWD / tháng
Logo of Cathay United Bank 國泰世華商業銀行.

Về chúng tôi

國泰世華銀行於1975年創立,為國泰金控成員之一,目前在臺灣共有 165 家分行。在海外佈局方面,目前於中國、越南、柬埔寨、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、寮國、緬甸、泰國及印尼,共計有67個據點,海內外合計員工數達 1 萬餘人。面對全球高通膨、高利率等快變化的嚴峻經濟環境,國泰世華銀行建構彈性的營運思維穩健經營,耕耘企業永續,持續投入低碳經濟、環境永續、健康促進、財務健康、職場培力等六大構面,並透過創新、數位方式,持續朝「亞太地區最佳金融機構」目標穩健邁進。

*深化數位轉型 打造未來金融*
國泰世華銀行領先同業佈局數位轉型,以Mobile first為發展策略,將創新科技應用在各種數位產品與服務上,透過數位、數據、技術三大主軸打造數據驅動文化,推出應用於多項新數位產品與服務,打造出線上、線下無斷點,全通路的金融服務。其成果屢獲國內外專業機構的肯定,榮獲《銀行家雜誌The Banker》台灣十大銀行-整體表現第一名、《歐洲貨幣雜誌Euromoney》台灣最佳銀行、《財資雜誌The Asset》台灣最佳數位銀行等多項殊榮!

*軟硬並進 培育新世代混血人才*
面對多變的市場環境,國泰世華銀行在人才的培育上也與時俱進,致力於型塑開放溝通的職場環境,並打造組織共學文化,多管齊下導入外部數位培訓資源,亦積極強化部門及集團間版圖整合,增加人才輪調機會,培養跨領域專業人才,因應未來工作模式的挑戰,朝最佳企業雇主目標邁進。

*發揮金融職能 實踐永續金融*
在國泰金融集團政策的引領下,國泰世華銀行也致力實踐ESG的精神,持續進行「零碳營運轉型」,承諾接軌全球再生能源百分之百倡議(RE100),將低碳營運落實在日常業務,目標國內所有據點在2030年全面使用再生能源,做好「永續發展先行者」的責任。

國泰世華銀行持續以「What if We Could」的轉型精神不斷創新,致力提供客戶全方面、有溫度的金融服務,並利用金融業的核心職能,深化企業永續,以前瞻的思維,穩健的腳步,成為客戶的最佳金融夥伴。


Nhóm

Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
李盈蒨副理
Avatar of the user.
林政澤經理
Avatar of the user.
高專
Avatar of the user.
雷珮欣經理
Avatar of the user.
李健輔協理

Việc làm

Lưu

Full-time
Trung cấp
10
45K ~ 90K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trung cấp
10
45K ~ 80K TWD / tháng
Lưu